จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน

จำนวน 489 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
3. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 1 อ่านต่อ >
4. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 1 (กลบทธงนำริ้ว) อ่านต่อ >
6. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส 1 อ่านต่อ >
7. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
8. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 2 (กลบทหงษคาบพวงแก้ว) อ่านต่อ >
9. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 3 (กลบทดุริยางค์จำเรียง) อ่านต่อ >
10. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 4 (กลบทมยุราฟ้อนหาง) อ่านต่อ >
11. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 5 (กลบทรักร้อย) อ่านต่อ >
12. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 6 (กลบทสร้อยสน) อ่านต่อ >
13. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 7 (กลบทพยัฆค่ามห้วย) อ่านต่อ >
14. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 8 (กลบทกินรเกบบัว) อ่านต่อ >
15. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 9 (กลบทพินประสานสาย) อ่านต่อ >
16. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 10 (กลบทตะเข็บไต่ขอน) อ่านต่อ >
17. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 11 (กลบทเสือซ่อนเล็บ) อ่านต่อ >
18. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 12 (กลบทสบัดสบิ้ง) อ่านต่อ >
19. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 13 (กลบทยัติภังค์) อ่านต่อ >
20. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 14 (กลบทตรีพิศพรรณ) อ่านต่อ >
21. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 15 (กลบทตรีประดับ) อ่านต่อ >
22. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 16 (กลบทอักษรกลอนตาย) อ่านต่อ >
23. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 17 (กลบทเบญจวรรณ์ห้าศรี) อ่านต่อ >
24. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 18 (กลบทอักษรสลับล้วน) อ่านต่อ >
25. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 19 (กลบทอักษรล้วน) อ่านต่อ >
26. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 20 (กลบทพระจันท์ธรงกลด) อ่านต่อ >
27. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 21 (กลบทสารถีชักรถ) อ่านต่อ >
28. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 22 (กลบทวัวพันหลัก) อ่านต่อ >
29. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 23 (กลบทนาคบริพันท์) อ่านต่อ >
30. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 24 (กลบทนาคเกี้ยวกระหวัด) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170