จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีแดง

จำนวน 41 รายการ

1. จารึกขลุง อ่านต่อ >
2. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
3. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
5. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
6. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >
7. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
8. จารึกบ้านหนองห้าง อ่านต่อ >
9. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านต่อ >
10. จารึกพุทธรักษา อ่านต่อ >
11. จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ อ่านต่อ >
12. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
13. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านต่อ >
14. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
15. จารึกวัดจันทึก อ่านต่อ >
16. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านต่อ >
17. จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว อ่านต่อ >
18. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านต่อ >
19. จารึกวัดเชียงสา อ่านต่อ >
20. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านต่อ >
21. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านต่อ >
22. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
23. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านต่อ >
25. จารึกวัดพันเตา อ่านต่อ >
26. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านต่อ >
27. จารึกรอบฐานสถูปศิลา อ่านต่อ >
28. จารึกรอบองค์ระฆังสถูปศิลา อ่านต่อ >
29. จารึกวัดเกตการาม อ่านต่อ >
30. จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170