จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีเทา

จำนวน 35 รายการ

31. จารึกวัดวิสุทธาราม อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกวัดหลวง (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกปกเวียงพยาว อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170