จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีน้ำตาล

จำนวน 16 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดมะกอก อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดกลางพยาว อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดศรีเกิด อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปเถ้าเอ้ยสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปเมียนายร้อยสวนลิสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปสามหมากม่วงสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดเวฬุวันอาราม อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดต้นผึ้ง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170