จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินชนวน

จำนวน 89 รายการ

31. จารึกวัดพระธาตุเขาน้อย อ่านต่อ >
32. จารึกวัดโพธิ์ร้าง อ่านต่อ >
33. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา 1 อ่านต่อ >
34. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา 2 อ่านต่อ >
35. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 1 อ่านต่อ >
36. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 2 อ่านต่อ >
37. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
38. จารึกวัดท่าแขก อ่านต่อ >
39. จารึกวัดโป่งคำ อ่านต่อ >
40. จารึกวัดดอนไชย อ่านต่อ >
41. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >
42. จารึกวัดนาราบ อ่านต่อ >
43. จารึกวัดนาหลวง อ่านต่อ >
44. จารึกวัดหัวทุ่ง อ่านต่อ >
45. จารึกวัดนาเตา อ่านต่อ >
46. จารึกยันต์รัตนสูตรและคาถานกคุ้มวัดศรีบุญเรือง 1 (น่าน-อำเภอนาน้อย) อ่านต่อ >
47. จารึกยันต์รัตนสูตรและคาถานกคุ้มวัดศรีบุญเรือง 2 (น่าน-อำเภอนาน้อย) อ่านต่อ >
48. จารึกพระธาตุพลูแช่ อ่านต่อ >
49. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านต่อ >
50. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ 1 อ่านต่อ >
51. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
52. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านต่อ >
53. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >
54. จารึกเจ้าธรรมรังสี อ่านต่อ >
55. จารึกพระธรรมกาย อ่านต่อ >
56. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านต่อ >
57. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านต่อ >
58. จารึกสองแคว อ่านต่อ >
59. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 อ่านต่อ >
60. จารึกการสร้างฉัตร อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170