จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินชนวนสีเทา

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170