จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินชนวนสีเทา

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7 อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 9 อ่านต่อ >
4. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 1 อ่านต่อ >
5. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 2 อ่านต่อ >
6. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
7. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 2 อ่านต่อ >
8. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า 3 อ่านต่อ >
9. จารึกบนฐานประติมากรรมรูปสุกร อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170