จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินชนวนสีดำ

จำนวน 11 รายการ

1. จารึกวัดโป่งคำ อ่านต่อ >
2. จารึกวัดดอนไชย อ่านต่อ >
3. จารึกวัดนาราบ อ่านต่อ >
4. จารึกวัดนาหลวง อ่านต่อ >
5. จารึกวัดหัวทุ่ง อ่านต่อ >
6. จารึกวัดนาเตา อ่านต่อ >
7. จารึกยันต์รัตนสูตรและคาถานกคุ้มวัดศรีบุญเรือง 1 (น่าน-อำเภอนาน้อย) อ่านต่อ >
8. จารึกยันต์รัตนสูตรและคาถานกคุ้มวัดศรีบุญเรือง 2 (น่าน-อำเภอนาน้อย) อ่านต่อ >
9. จารึกพระธาตุพลูแช่ อ่านต่อ >
10. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >
11. จารึกวัดหนองกวาง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170