จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินชนวน

จำนวน 88 รายการ

1. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
2. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7 อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 9 อ่านต่อ >
5. จารึกวัดศรีเมืองแอม อ่านต่อ >
6. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านต่อ >
7. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
8. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
9. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
10. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
11. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านต่อ >
12. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 9 อ่านต่อ >
13. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 8 อ่านต่อ >
14. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 2 อ่านต่อ >
16. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 3 อ่านต่อ >
17. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 4 อ่านต่อ >
18. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 5 อ่านต่อ >
19. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 6 อ่านต่อ >
20. จารึกบนสีมาวัดราชประดิษฐ์ฯ 7 อ่านต่อ >
21. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านต่อ >
22. จารึกป้านางคำเยีย อ่านต่อ >
23. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
24. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
25. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านต่อ >
27. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท อ่านต่อ >
28. จารึกพระปิฎก อ่านต่อ >
29. จารึกพระกัญจนะมหาเถรสร้างพระไตรปิฎก อ่านต่อ >
30. จารึกวัดพระธาตุเขาน้อย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170