จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหิน

จำนวน 1796 รายการ

1. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๔ (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านต่อ >
3. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
4. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านต่อ >
5. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านต่อ >
6. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๖ (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
13. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑ (กลบทธงนำริ้ว) อ่านต่อ >
15. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
17. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๙ (ภาพเงี้ยว) อ่านต่อ >
18. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๗ (ภาพหุ้ยหุย) อ่านต่อ >
19. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๙ อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องริ้วกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคที่คอสองศาลาหลังเหนือ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๒ (วินีลกะ) อ่านต่อ >
26. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๘ (โลหิตกะ) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๔ (วิจฉิททกะ) อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๕ (วิกขายิตกะ) อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170