จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหิน

จำนวน 1941 รายการ

1. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 23 (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 24 (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านต่อ >
3. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
4. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ 1 (แก้เกียจ) อ่านต่อ >
5. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ 16 (แก้เข่าแก้ขา) อ่านต่อ >
6. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 16 (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
8. จารึกเมืองบึงคอกช้าง 2 อ่านต่อ >
9. จารึกเมืองพรหมทิน 1 อ่านต่อ >
10. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
13. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 1 อ่านต่อ >
14. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ 1 (กลบทธงนำริ้ว) อ่านต่อ >
16. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส 1 อ่านต่อ >
17. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
18. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
19. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 19 (ภาพเงี้ยว) อ่านต่อ >
20. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 27 (ภาพหุ้ยหุย) อ่านต่อ >
21. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด 9 อ่านต่อ >
22. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 15 (พระพุทธสุชาตะ) อ่านต่อ >
23. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 16 (พระพุทธปิยทัสสี) อ่านต่อ >
24. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 17 (พระพุทธอัตถทัสสี) อ่านต่อ >
25. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 18 (พระพุทธธัมมทัสสี) อ่านต่อ >
26. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 19 (พระพุทธสิทธัตถะ) อ่านต่อ >
27. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 20 (พระพุทธติสสะ) อ่านต่อ >
28. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 21 (พระพุทธปุสสะ) อ่านต่อ >
29. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 22 (พระพุทธวิปัสสี) อ่านต่อ >
30. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 23 (พระพุทธสิขี) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170