จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหิน

จำนวน 1756 รายการ

1. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๔ (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๖ (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑ (กลบทธงนำริ้ว) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๙ (ภาพเงี้ยว) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๗ (ภาพหุ้ยหุย) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๙ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๒ (วินีลกะ) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๘ (โลหิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๔ (วิจฉิททกะ) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๕ (วิกขายิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๗ (หตวิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (ปุฬวกะ) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒ (กลบทหงษคาบพวงแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170