จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์

จำนวน 117 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกสังข์สัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๔ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๕ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170