จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนปูนซีเมนต์

จำนวน 17 รายการ

1. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 6 อ่านต่อ >
2. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 10 อ่านต่อ >
3. จารึกถ้ำวิมานจักรี อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 5 อ่านต่อ >
5. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 (ติดวิหารพระพุทธ) อ่านต่อ >
6. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง) อ่านต่อ >
7. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 (ติดวิหารน้ำแต้ม) อ่านต่อ >
8. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 1 อ่านต่อ >
9. จารึกบนกรอบประตูหน้าของพระอุโบสถวัดบรมนิวาส อ่านต่อ >
10. จารึกบนกรอบประตูหลังของพระอุโบสถวัดบรมนิวาส อ่านต่อ >
11. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 2 อ่านต่อ >
12. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 3 อ่านต่อ >
13. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 4 อ่านต่อ >
14. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 5 อ่านต่อ >
15. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 7 อ่านต่อ >
16. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 8 อ่านต่อ >
17. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ 9 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170