จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนดินเผา

จำนวน 63 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๐๖/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๖๙๔/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๐ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๕/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๑๖๑๒/๓๖ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (รูปคนขี่ม้า ๒ คน กำลังตีคลี) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนดินขอโรงเหนือ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๔ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๕ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นดินเผา (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๒๑๕/๒๕๐๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๕๘๑/๐๙ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๕๘/๒๕๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗/๔ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๒๐๓๒/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๒๑/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกตัวเลข อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกบนดินขอญาณปั้น อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกบนแผ่นอิฐพุทธสร อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกบนแผ่นอิฐรัตนทัญ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170