จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จำนวน 5 รายการ

1. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๐ อ่านเพิ่มเติม >
2. สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ฯ อ่านเพิ่มเติม >
3. หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง อ่านเพิ่มเติม >
4. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ เดอ ลายี อ่านเพิ่มเติม >
5. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170