จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกรูประฆัง

จำนวน 14 รายการ

1. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๑ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๑ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๒ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๒ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๔ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๔ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170