จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม

จำนวน 1030 รายการ

31. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓ (บทที่ ๑๕ - ๒๑) อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒ (บทที่ ๘ - ๑๔) อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑ (บทที่ ๑ - ๗) อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๐ (บทที่ ๒๗๔ - ๒๘๐) อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๙ (บทที่ ๒๖๗ - ๒๗๓) อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๗ (บทที่ ๒๕๓ - ๒๕๙) อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๘ (บทที่ ๒๖๐ - ๒๖๖) อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๖ (บทที่ ๒๔๖ - ๒๕๒) อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๕ (บทที่ ๒๓๙ - ๒๔๕) อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๔ (บทที่ ๒๓๒ - ๒๓๘) อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๓ (บทที่ ๒๒๕ - ๒๓๑) อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๑ (บทที่ ๒๑๑ - ๒๑๗) อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๒ (บทที่ ๒๑๘ - ๒๒๔) อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๙ (บทที่ ๑๙๗ - ๒๐๓) อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๐ (บทที่ ๒๐๔ - ๒๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๘ (บทที่ ๑๙๐ - ๑๙๖) อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๗ (บทที่ ๑๘๓ - ๑๘๙) อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๖ (บทที่ ๑๗๖ - ๑๘๒) อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๕ (บทที่ ๑๖๙ - ๑๗๕) อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๕ (บทที่ ๙๙ - ๑๐๕) อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๖ (บทที่ ๑๐๖ - ๑๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๓ (บทที่ ๘๕ - ๙๑) อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๔ (บทที่ ๙๒ - ๙๘) อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๒ (บทที่ ๗๘ - ๘๔) อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๑ (บทที่ ๗๑ - ๗๗) อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๐ (บทที่ ๖๔ - ๗๐) อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๙ (บทที่ ๕๗ - ๖๓) อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๓ (บทที่ ๑๕๕ - ๑๖๑) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170