จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จำนวน 687 รายการ

61. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
62. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองแพร่ เมืองสรอง เมืองแสนหลวง) อ่านเพิ่มเติม >
63. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
64. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๖ อ่านเพิ่มเติม >
65. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านเพิ่มเติม >
66. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านเพิ่มเติม >
67. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
68. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๕ (จ. ๕) อ่านเพิ่มเติม >
69. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๗ (จ. ๓) อ่านเพิ่มเติม >
70. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๘ (จ. ๖) อ่านเพิ่มเติม >
71. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๙ (จ. ๕๐) อ่านเพิ่มเติม >
72. จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา อ่านเพิ่มเติม >
73. จารึกสมิงสิริมะโนราชา อ่านเพิ่มเติม >
74. จารึกบนแผ่นไม้สักที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี อ่านเพิ่มเติม >
75. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๒ อ่านเพิ่มเติม >
76. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๓ อ่านเพิ่มเติม >
77. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๔ อ่านเพิ่มเติม >
78. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
79. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านเพิ่มเติม >
80. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านเพิ่มเติม >
81. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
82. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
83. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านเพิ่มเติม >
84. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑ (จ. ๔๘) อ่านเพิ่มเติม >
85. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒ (จ. ๔๙) อ่านเพิ่มเติม >
86. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓ (จ. ๕๑) อ่านเพิ่มเติม >
87. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๔ (จ. ๔๖) อ่านเพิ่มเติม >
88. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๕ (จ. ๓๘) อ่านเพิ่มเติม >
89. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๖ (จ. ๔๑) อ่านเพิ่มเติม >
90. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๗ (จ. ๒๓) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170