จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จำนวน 733 รายการ

61. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๒ (บทที่ ๑๔๘ - ๑๕๔) อ่านต่อ >
62. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๐ (บทที่ ๑๓๔ - ๑๔๐) อ่านต่อ >
63. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๙ (บทที่ ๑๒๗ - ๑๓๓) อ่านต่อ >
64. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๘ (บทที่ ๑๒๐ - ๑๒๖) อ่านต่อ >
65. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๗ (บทที่ ๑๑๓ - ๑๑๙) อ่านต่อ >
66. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๙ (บทที่ ๓๓๗ - ๓๔๓) อ่านต่อ >
67. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๘ (บทที่ ๓๓๐ - ๓๓๖) อ่านต่อ >
68. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๗ (บทที่ ๓๒๓ - ๓๒๙) อ่านต่อ >
69. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๕ (บทที่ ๓๐๙ - ๓๑๕) อ่านต่อ >
70. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๖ (บทที่ ๓๑๖ - ๓๒๒) อ่านต่อ >
71. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๔ (บทที่ ๓๐๒ - ๓๐๘) อ่านต่อ >
72. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๓ (บทที่ ๒๙๕ - ๓๐๑) อ่านต่อ >
73. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๒ (บทที่ ๒๘๘ - ๒๙๔) อ่านต่อ >
74. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๑ (บทที่ ๒๘๑ - ๒๘๗) อ่านต่อ >
75. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๐ อ่านต่อ >
76. จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองแพร่ เมืองสรอง เมืองแสนหลวง) อ่านต่อ >
77. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๑ อ่านต่อ >
78. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๖ อ่านต่อ >
79. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านต่อ >
80. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
81. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
82. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๕ (จ. ๕) อ่านต่อ >
83. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๗ (จ. ๓) อ่านต่อ >
84. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๘ (จ. ๖) อ่านต่อ >
85. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๙ (จ. ๕๐) อ่านต่อ >
86. จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา อ่านต่อ >
87. จารึกสมิงสิริมะโนราชา อ่านต่อ >
88. จารึกบนแผ่นไม้สักที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี อ่านต่อ >
89. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๒ อ่านต่อ >
90. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๓ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170