จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จำนวน 687 รายการ

31. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๐ (บทที่ ๒๐๔ - ๒๑๐) อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๘ (บทที่ ๑๙๐ - ๑๙๖) อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๗ (บทที่ ๑๘๓ - ๑๘๙) อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๖ (บทที่ ๑๗๖ - ๑๘๒) อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๕ (บทที่ ๑๖๙ - ๑๗๕) อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๕ (บทที่ ๙๙ - ๑๐๕) อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๖ (บทที่ ๑๐๖ - ๑๑๒) อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๓ (บทที่ ๘๕ - ๙๑) อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๔ (บทที่ ๙๒ - ๙๘) อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๒ (บทที่ ๗๘ - ๘๔) อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๑ (บทที่ ๗๑ - ๗๗) อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๐ (บทที่ ๖๔ - ๗๐) อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๙ (บทที่ ๕๗ - ๖๓) อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๓ (บทที่ ๑๕๕ - ๑๖๑) อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๔ (บทที่ ๑๖๒ - ๑๖๘) อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๑ (บทที่ ๑๔๑ - ๑๔๗) อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๒ (บทที่ ๑๔๘ - ๑๕๔) อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๐ (บทที่ ๑๓๔ - ๑๔๐) อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๙ (บทที่ ๑๒๗ - ๑๓๓) อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๘ (บทที่ ๑๒๐ - ๑๒๖) อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๗ (บทที่ ๑๑๓ - ๑๑๙) อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๙ (บทที่ ๓๓๗ - ๓๔๓) อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๘ (บทที่ ๓๓๐ - ๓๓๖) อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๗ (บทที่ ๓๒๓ - ๓๒๙) อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๕ (บทที่ ๓๐๙ - ๓๑๕) อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๖ (บทที่ ๓๑๖ - ๓๒๒) อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๔ (บทที่ ๓๐๒ - ๓๐๘) อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๓ (บทที่ ๒๙๕ - ๓๐๑) อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๒ (บทที่ ๒๘๘ - ๒๙๔) อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๑ (บทที่ ๒๘๑ - ๒๘๗) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170