จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

จำนวน 734 รายการ

31. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓ (บทที่ ๑๕ - ๒๑) อ่านต่อ >
32. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒ (บทที่ ๘ - ๑๔) อ่านต่อ >
33. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑ (บทที่ ๑ - ๗) อ่านต่อ >
34. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๔๐ (บทที่ ๒๗๔ - ๒๘๐) อ่านต่อ >
35. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๙ (บทที่ ๒๖๗ - ๒๗๓) อ่านต่อ >
36. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๗ (บทที่ ๒๕๓ - ๒๕๙) อ่านต่อ >
37. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๘ (บทที่ ๒๖๐ - ๒๖๖) อ่านต่อ >
38. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๖ (บทที่ ๒๔๖ - ๒๕๒) อ่านต่อ >
39. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๕ (บทที่ ๒๓๙ - ๒๔๕) อ่านต่อ >
40. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๔ (บทที่ ๒๓๒ - ๒๓๘) อ่านต่อ >
41. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๓ (บทที่ ๒๒๕ - ๒๓๑) อ่านต่อ >
42. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๑ (บทที่ ๒๑๑ - ๒๑๗) อ่านต่อ >
43. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๒ (บทที่ ๒๑๘ - ๒๒๔) อ่านต่อ >
44. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๙ (บทที่ ๑๙๗ - ๒๐๓) อ่านต่อ >
45. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๓๐ (บทที่ ๒๐๔ - ๒๑๐) อ่านต่อ >
46. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๘ (บทที่ ๑๙๐ - ๑๙๖) อ่านต่อ >
47. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๗ (บทที่ ๑๘๓ - ๑๘๙) อ่านต่อ >
48. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๖ (บทที่ ๑๗๖ - ๑๘๒) อ่านต่อ >
49. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๕ (บทที่ ๑๖๙ - ๑๗๕) อ่านต่อ >
50. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๕ (บทที่ ๙๙ - ๑๐๕) อ่านต่อ >
51. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๖ (บทที่ ๑๐๖ - ๑๑๒) อ่านต่อ >
52. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๓ (บทที่ ๘๕ - ๙๑) อ่านต่อ >
53. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๔ (บทที่ ๙๒ - ๙๘) อ่านต่อ >
54. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๒ (บทที่ ๗๘ - ๘๔) อ่านต่อ >
55. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๑ (บทที่ ๗๑ - ๗๗) อ่านต่อ >
56. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๑๐ (บทที่ ๖๔ - ๗๐) อ่านต่อ >
57. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๙ (บทที่ ๕๗ - ๖๓) อ่านต่อ >
58. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๓ (บทที่ ๑๕๕ - ๑๖๑) อ่านต่อ >
59. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๔ (บทที่ ๑๖๒ - ๑๖๘) อ่านต่อ >
60. จารึกโคลงโลกนิติ แผ่นที่ ๒๑ (บทที่ ๑๔๑ - ๑๔๗) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170