จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

จำนวน 103 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
3. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
4. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
5. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
7. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๗ มาตังคชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
10. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๐ ปัญจะอุโบสถะชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
11. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๔ (จันทกุมารชาฎก) อ่านต่อ >
12. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๕ (พรหมนาระทะชาฎก) อ่านต่อ >
13. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๑ (เนมีราชชาฎก) อ่านต่อ >
14. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๓ (ภูริทัตชาฎก) อ่านต่อ >
15. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๒ (อุมังคชาฎก) อ่านต่อ >
16. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๓๘ (เตมียะชาฎก) อ่านต่อ >
17. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านต่อ >
18. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (ชูชกบัพ ๗๙) อ่านต่อ >
19. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (วนปเวสน์ ๕๗) อ่านต่อ >
20. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์สักบัพ ๔๓) อ่านต่อ >
21. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (ทานกัณฑ์ ๒๐๙) อ่านต่อ >
22. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์จุลวัน ๗๕) อ่านต่อ >
23. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์ฉะขัติยบัพ ๓๖) อ่านต่อ >
24. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์มหาราชบัพ ๖๙) อ่านต่อ >
25. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์หิมวันต์ ๑๓๔) อ่านต่อ >
26. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๕ (ยาแก้พิษอติสาร) อ่านต่อ >
27. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑ (ยาแก้โรคลม ตอนที่ ๑) อ่านต่อ >
28. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒ (ยาแก้โรคสำหรับบุรุษ) อ่านต่อ >
29. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓ (ยาแก้โรคทุราวสา หรือโรคทางเดินปัสสาวะ) อ่านต่อ >
30. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔ (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ ๑) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170