จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

จำนวน 103 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกสุภาษิตพระร่วง แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๗ มาตังคชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๙๐ ปัญจะอุโบสถะชาฎก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๔ (จันทกุมารชาฎก) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๕ (พรหมนาระทะชาฎก) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๑ (เนมีราชชาฎก) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๓ (ภูริทัตชาฎก) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๒ (อุมังคชาฎก) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๓๘ (เตมียะชาฎก) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกบนแผ่นดินเผา วัดเทพอุรุมภังค์ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (ชูชกบัพ ๗๙) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (วนปเวสน์ ๕๗) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์สักบัพ ๔๓) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (ทานกัณฑ์ ๒๐๙) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์จุลวัน ๗๕) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์ฉะขัติยบัพ ๓๖) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์มหาราชบัพ ๖๙) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๕๔๗ (กัณฑ์หิมวันต์ ๑๓๔) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๕ (ยาแก้พิษอติสาร) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑ (ยาแก้โรคลม ตอนที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๒ (ยาแก้โรคสำหรับบุรุษ) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๓ (ยาแก้โรคทุราวสา หรือโรคทางเดินปัสสาวะ) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๔ (ยาแก้โรคกล่อน ตอนที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170