จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปวงรี

จำนวน 42 รายการ

1. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ ๕ ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า มุศกายธาตุ) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง ๗ วัน แผ่นที่ ๒ วันจันทร์) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง ๗ วัน แผ่นที่ ๓ วันอังคาร) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง ๗ วัน แผ่นที่ ๔ วันพุธ) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง ๗ วัน แผ่นที่ ๕ วันพฤหัสบดี) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง ๗ วัน แผ่นที่ ๖ วันศุกร์) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง ๗ วัน แผ่นที่ ๗ วันเสาร์) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง ๗ วัน แผ่นที่ ๑ วันอาทิตย์) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยเด็กบังเกิดโรคเนื่องด้วยตับพิการ) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ยาครรภ์รักษา) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ ๑ ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า บุรธาตุบด) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ ๒ ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า รัตตธาตุ) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ ๓ ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า พลพยุหะ) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ ๔ ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า อุทราธาตุ) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ ๖ ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า สุจิมุขะ ตาละหิระ) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ ๗ ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า กันนกะ รัตชกะ อวันนกะ) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอาทิตย์) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันจันทร์) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอังคาร) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันพุธ) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันพฤหัสบดี) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันศุกร์) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันเสาร์) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ ๕ ไข้มะเร็งทูม) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ ๑๔ ไข้ละอองไฟฟ้า) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ ๑๕ ไข้ข้าวไหม้น้อย) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ ๑๖ ไข้มหานิล) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ ๑๘ ไข้ฟองปานแดง) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกล่อน จำพวกที่ ๑ กล่อนเอ็นอันบังเกิดเพื่ออัณฑพฤกษ์) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170