จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปวงรี

จำนวน 42 รายการ

1. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ 5 ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า มุศกายธาตุ) อ่านต่อ >
2. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >
3. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง 7 วัน แผ่นที่ 2 วันจันทร์) อ่านต่อ >
4. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง 7 วัน แผ่นที่ 3 วันอังคาร) อ่านต่อ >
5. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง 7 วัน แผ่นที่ 4 วันพุธ) อ่านต่อ >
6. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง 7 วัน แผ่นที่ 5 วันพฤหัสบดี) อ่านต่อ >
7. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง 7 วัน แผ่นที่ 6 วันศุกร์) อ่านต่อ >
8. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง 7 วัน แผ่นที่ 7 วันเสาร์) อ่านต่อ >
9. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกำเนิดทราง 7 วัน แผ่นที่ 1 วันอาทิตย์) อ่านต่อ >
10. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยเด็กบังเกิดโรคเนื่องด้วยตับพิการ) อ่านต่อ >
11. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ยาครรภ์รักษา) อ่านต่อ >
12. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ 1 ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า บุรธาตุบด) อ่านต่อ >
13. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ 2 ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า รัตตธาตุ) อ่านต่อ >
14. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ 3 ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า พลพยุหะ) อ่านต่อ >
15. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ 4 ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า อุทราธาตุ) อ่านต่อ >
16. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ 6 ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า สุจิมุขะ ตาละหิระ) อ่านต่อ >
17. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะตานทราง คำรบ 7 ตานโจรอันบังเกิดเพื่อพยาธิอันชื่อว่า กันนกะ รัตชกะ อวันนกะ) อ่านต่อ >
18. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอาทิตย์) อ่านต่อ >
19. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันจันทร์) อ่านต่อ >
20. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอังคาร) อ่านต่อ >
21. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันพุธ) อ่านต่อ >
22. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันพฤหัสบดี) อ่านต่อ >
23. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันศุกร์) อ่านต่อ >
24. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (โรคแม่ซื้อประจำกุมารวันเสาร์) อ่านต่อ >
25. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ 5 ไข้มะเร็งทูม) อ่านต่อ >
26. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ 14 ไข้ละอองไฟฟ้า) อ่านต่อ >
27. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ 15 ไข้ข้าวไหม้น้อย) อ่านต่อ >
28. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ 16 ไข้มหานิล) อ่านต่อ >
29. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะไข้วิปริตปฐมเหตุ อันบังเกิดในระหว่างอหิวาตกภัย จำพวกที่ 18 ไข้ฟองปานแดง) อ่านต่อ >
30. จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ว่าด้วยลักษณะกล่อน จำพวกที่ 1 กล่อนเอ็นอันบังเกิดเพื่ออัณฑพฤกษ์) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170