จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปดาว

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170