จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นชิ้นส่วน

จำนวน 29 รายการ

1. จารึกพญา อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกพุทธ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทภูมิโปน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทภูมิโปน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๔ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๔ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๖ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๗ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๘ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๙ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๒ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๔ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๕ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๖ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๗ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดเจดีย์เหลี่ยมเวียงกุมกาม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170