จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นชิ้นส่วน

จำนวน 29 รายการ

1. จารึกพญา อ่านต่อ >
2. จารึกพุทธ อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทภูมิโปน ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทภูมิโปน ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านต่อ >
6. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๓ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๔ อ่านต่อ >
10. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๕ อ่านต่อ >
11. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑ อ่านต่อ >
12. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๒ อ่านต่อ >
13. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๓ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๔ อ่านต่อ >
15. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๕ อ่านต่อ >
16. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๖ อ่านต่อ >
17. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๗ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๘ อ่านต่อ >
19. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๙ อ่านต่อ >
20. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๐ อ่านต่อ >
21. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๑ อ่านต่อ >
22. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๒ อ่านต่อ >
23. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๓ อ่านต่อ >
24. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๔ อ่านต่อ >
25. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๕ อ่านต่อ >
26. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๖ อ่านต่อ >
27. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๗ อ่านต่อ >
28. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๘ อ่านต่อ >
29. จารึกวัดเจดีย์เหลี่ยมเวียงกุมกาม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170