จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นชิ้นส่วน

จำนวน 29 รายการ

1. จารึกพญา อ่านต่อ >
2. จารึกพุทธ อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทภูมิโปน 1 อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทภูมิโปน 2 อ่านต่อ >
5. จารึกวัดอุทุมพรอาราม อ่านต่อ >
6. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 1 อ่านต่อ >
7. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 2 อ่านต่อ >
8. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 3 อ่านต่อ >
9. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 4 อ่านต่อ >
10. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 5 อ่านต่อ >
11. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 1 อ่านต่อ >
12. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 2 อ่านต่อ >
13. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 3 อ่านต่อ >
14. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 4 อ่านต่อ >
15. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 5 อ่านต่อ >
16. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 6 อ่านต่อ >
17. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 7 อ่านต่อ >
18. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 8 อ่านต่อ >
19. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 9 อ่านต่อ >
20. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 10 อ่านต่อ >
21. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 11 อ่านต่อ >
22. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 12 อ่านต่อ >
23. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 13 อ่านต่อ >
24. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 14 อ่านต่อ >
25. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 15 อ่านต่อ >
26. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 16 อ่านต่อ >
27. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 17 อ่านต่อ >
28. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 18 อ่านต่อ >
29. จารึกวัดเจดีย์เหลี่ยมเวียงกุมกาม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170