จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนแผ่นกลม

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกคำนมัสการพระอานนท์ ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกคำนมัสการพระอุบาลี ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170