จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนเหรียญเงิน

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านคูเมือง) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองพรหมทิน) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๑) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๒) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๓) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๑) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๒) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๓) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๑) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๒) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๓) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170