จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนเสา

จำนวน 21 รายการ

1. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านต่อ >
2. จารึกเสาแปดเหลี่ยม อ่านต่อ >
3. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
4. จารึกวัดท่าแขก อ่านต่อ >
5. จารึกศีขรภูมิ (จารึกปราสาทหินบ้านระแงง) อ่านต่อ >
6. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท) อ่านต่อ >
7. จารึกซับจำปา 3 อ่านต่อ >
8. จารึกเมืองศรีเทพ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
10. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทหินพนมวัน 5 อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทหินพนมวัน 6 อ่านต่อ >
13. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 (ติดวิหารพระพุทธ) อ่านต่อ >
14. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง) อ่านต่อ >
15. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 (ติดวิหารน้ำแต้ม) อ่านต่อ >
16. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >
17. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
18. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
19. จารึกหินขอน 1 อ่านต่อ >
20. จารึกหินขอน 2 อ่านต่อ >
21. จารึกอักษรจีนที่วัดมัชฌิมาวาส อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170