จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนเสา

จำนวน 20 รายการ

1. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเสาแปดเหลี่ยม อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดท่าแขก อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกศีขรภูมิ (จารึกปราสาทหินบ้านระแงง) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกซับจำปา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเมืองศรีเทพ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดพระคำ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกซับจำปา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๕ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกซับจำปา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกสถาปนาสีมา อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกหินขอน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกหินขอน ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170