จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนเสา

จำนวน 20 รายการ

1. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านต่อ >
2. จารึกเสาแปดเหลี่ยม อ่านต่อ >
3. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
4. จารึกวัดท่าแขก อ่านต่อ >
5. จารึกศีขรภูมิ (จารึกปราสาทหินบ้านระแงง) อ่านต่อ >
6. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ชัยนาท) อ่านต่อ >
7. จารึกซับจำปา ๓ อ่านต่อ >
8. จารึกเมืองศรีเทพ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
10. จารึกซับจำปา ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๕ อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๖ อ่านต่อ >
13. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ) อ่านต่อ >
14. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง) อ่านต่อ >
15. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม) อ่านต่อ >
16. จารึกซับจำปา ๔ อ่านต่อ >
17. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
18. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
19. จารึกหินขอน ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกหินขอน ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170