จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนหลักสี่เหลี่ยม

จำนวน 52 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
2. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
3. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 4 อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 9 อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >
9. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
10. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านต่อ >
11. จารึกวัดศรีเมืองแอม อ่านต่อ >
12. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
13. จารึกสร้างเทวรูป อ่านต่อ >
14. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านต่อ >
15. จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก) อ่านต่อ >
16. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ 1 (ด้านทิศตะวันออก) อ่านต่อ >
17. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ 2 (ด้านทิศตะวันตก) อ่านต่อ >
18. จารึกวัดโป่งคำ อ่านต่อ >
19. จารึกเจ้าศรีฯ อ่านต่อ >
20. จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ อ่านต่อ >
21. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา อ่านต่อ >
22. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านต่อ >
23. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านต่อ >
24. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านต่อ >
25. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านต่อ >
26. จารึกมหาเถรธรรมทิน อ่านต่อ >
27. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านต่อ >
28. จารึกวัดเกตการาม อ่านต่อ >
29. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
30. จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170