จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนหลักสี่เหลี่ยม

จำนวน 52 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดศรีเมืองแอม อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกสร้างเทวรูป อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๑ (ด้านทิศตะวันออก) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๒ (ด้านทิศตะวันตก) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดโป่งคำ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเจ้าศรีฯ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกมหาเถรธรรมทิน อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดเกตการาม อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดพระคำ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170