จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนระฆัง

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >
2. จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
3. จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
4. จารึกภาษาจีนที่ระฆังวัดไลย์ อ่านต่อ >
5. จารึกภาษาจีนที่ระฆังในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม อ่านต่อ >
6. จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170