จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนตราประทับ

จำนวน 16 รายการ

1. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๙ อ่านต่อ >
2. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๒/๓๘ อ่านต่อ >
3. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๓/๓๘ อ่านต่อ >
4. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๔/๓๘ อ่านต่อ >
5. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑๐ อ่านต่อ >
6. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๔ อ่านต่อ >
7. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๓ อ่านต่อ >
8. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๘ อ่านต่อ >
9. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๕ อ่านต่อ >
10. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๖ อ่านต่อ >
12. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๗ อ่านต่อ >
13. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๒ อ่านต่อ >
14. จารึกบนตราประทับจากเมืองนครปฐม อ่านต่อ >
15. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านต่อ >
16. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170