จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนตราประทับ

จำนวน 16 รายการ

1. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๙ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๒/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๓/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๔/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๔ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๘ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๕ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๖ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๗ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกบนตราประทับจากเมืองนครปฐม อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกดวงตราประทับจากปราสาทเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170