จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูป

จำนวน 274 รายการ

31. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 22/2523 อ่านต่อ >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 195/2523 อ่านต่อ >
33. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านต่อ >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 23/2524 อ่านต่อ >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 266/2523 อ่านต่อ >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 310/2523 อ่านต่อ >
37. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 315/2523 อ่านต่อ >
38. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 316/2523 อ่านต่อ >
39. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 96/2523 อ่านต่อ >
40. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
41. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 1 (นน. 28) อ่านต่อ >
42. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 3 (นน. 35) อ่านต่อ >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 2 อ่านต่อ >
44. จารึกฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 324/2523 อ่านต่อ >
45. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง อ่านต่อ >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกลางเวียง อ่านต่อ >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกู่เต้า อ่านต่อ >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 1 อ่านต่อ >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 2 อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 3 อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 4 อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 5 อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 3 อ่านต่อ >
56. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 4 อ่านต่อ >
57. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 2 อ่านต่อ >
58. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 3 อ่านต่อ >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 4 อ่านต่อ >
60. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 5 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170