จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปไม้

จำนวน 64 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๓ อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๔ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๕ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๓ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๕ อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๖ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๗ อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๘ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๙ อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๑ อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๒ อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๔ อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๕ อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๗ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๘ อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๔ อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๖ อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๗ อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๘ อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๙ อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาหลวง อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๑ อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๒ อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๓ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170