จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปไม้

จำนวน 64 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๔ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๕ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๘ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๔ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๕ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๗ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๘ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาหลวง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170