จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปไม้

จำนวน 64 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน 3 อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 2 อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 3 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 4 อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 5 อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 1 อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 2 อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 3 อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 5 อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 6 อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 7 อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 8 อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 9 อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 11 อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 12 อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 14 อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 15 อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 17 อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 18 อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 2 อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 4 อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 6 อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 7 อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 8 อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 9 อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาหลวง อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 1 อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 2 อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 3 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170