จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูป

จำนวน 273 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๘๒/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๒ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๕๔/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๒ (นน. ๓๓) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๙/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๐๘/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๐/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๔๑/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๔๔/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๖๒/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170