จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูป

จำนวน 274 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน 3 อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
8. จารึกถ้ำฤๅษีเขางูเมืองราชบุรี อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 1) อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2) อ่านต่อ >
16. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
17. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 82/2523 อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 1 อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 2 อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 154/2523 อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 2 (นน. 33) อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 319/2523 อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 108/2523 อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 190/2523 อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 141/2523 อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 144/2523 อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 162/2523 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170