จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกอาณาจักรเจนละ-พระเจ้ามเหนทรวรมัน

จำนวน 12 รายการ

1. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
2. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >
3. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านต่อ >
4. จารึกปากโดมน้อย อ่านต่อ >
5. จารึกปากน้ำมูล 2 อ่านต่อ >
6. จารึกปากน้ำมูล 1 อ่านต่อ >
7. จารึกวัดศรีเมืองแอม อ่านต่อ >
8. จารึกวัดสุปัฏนาราม 1 อ่านต่อ >
9. จารึกสุรินทร์ (วัดชุมพล) อ่านต่อ >
10. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านต่อ >
11. จารึกผนังถ้ำเป็ดทอง อ่านต่อ >
12. จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170