จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกอาณาจักรศรีวิชัย

จำนวน 26 รายการ

1. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกหุบเขาช่องคอย อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๔ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๕ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปดินเผาเมืองยะรัง อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป ๓ องค์) ชิ้นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเขาพระนารายณ์เมืองตะกั่วป่า อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170