จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกอาณาจักรศรีวิชัย

จำนวน 26 รายการ

1. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านต่อ >
2. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านต่อ >
3. จารึกหุบเขาช่องคอย อ่านต่อ >
4. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
5. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด 4 อ่านต่อ >
6. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด 3 อ่านต่อ >
7. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด 5 อ่านต่อ >
8. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด 2 อ่านต่อ >
9. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านต่อ >
10. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 1 อ่านต่อ >
11. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 2 อ่านต่อ >
12. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 3 อ่านต่อ >
13. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปดินเผาเมืองยะรัง อ่านต่อ >
14. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป 3 องค์) ชิ้นที่ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป 3 องค์) ชิ้นที่ 2 อ่านต่อ >
16. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูป 3 องค์) ชิ้นที่ 3 อ่านต่อ >
17. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ 1 อ่านต่อ >
18. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระสถูปพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง (แบบมีรูปสถูปองค์เดียว) แบบที่ 2 อ่านต่อ >
19. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย 1 อ่านต่อ >
20. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย 2 อ่านต่อ >
21. จารึกเขาพระนารายณ์เมืองตะกั่วป่า อ่านต่อ >
22. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านต่อ >
23. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 1 อ่านต่อ >
24. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2 อ่านต่อ >
25. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 3 อ่านต่อ >
26. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170