จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกอาณาจักรทวารวดี

จำนวน 36 รายการ

1. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านต่อ >
2. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ 3) อ่านต่อ >
3. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >
4. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านคูเมือง) อ่านต่อ >
5. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองพรหมทิน) อ่านต่อ >
6. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ 2) อ่านต่อ >
7. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ 1) อ่านต่อ >
8. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน 1) อ่านต่อ >
9. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน 2) อ่านต่อ >
10. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน 3) อ่านต่อ >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 1) อ่านต่อ >
12. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 2) อ่านต่อ >
13. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 3) อ่านต่อ >
14. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >
15. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >
16. จารึกวัดสระแก้ว อ่านต่อ >
17. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
18. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1 อ่านต่อ >
19. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 อ่านต่อ >
20. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
21. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >
22. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 1 อ่านต่อ >
23. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 2 อ่านต่อ >
24. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >
25. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >
26. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 3 อ่านต่อ >
27. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 4 อ่านต่อ >
28. จารึกห้วยมะอึ อ่านต่อ >
29. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านต่อ >
30. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 1 (เมตเตยยโก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170