จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกอาณาจักรทวารวดี

จำนวน 36 รายการ

1. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านคูเมือง) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองพรหมทิน) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๑) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๒) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๓) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๑) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๒) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๓) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดสระแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกสถาปนาสีมา อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกห้วยมะอึ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๑ (เมตเตยยโก) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170