จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยเจนละ

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกขลุง อ่านต่อ >
2. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
3. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทตาเมือนธม 1 อ่านต่อ >
5. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ 2 อ่านต่อ >
6. จารึกเขารัง อ่านต่อ >
7. จารึกดอนเมืองเตย อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทภูมิโปน 1 อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาทภูมิโปน 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170