จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยเจนละ

จำนวน 9 รายการ

1. จารึกขลุง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบ้านกู่จาน อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกดอนเมืองเตย อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทภูมิโปน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกปราสาทภูมิโปน ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170