จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง-พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชมหาราช

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 3 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 3 อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง 1 (หนองคาย) อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1913/95) อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1934/95) อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2479/93) อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2494/93) อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2500/93) อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2506/93) อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2544/93) อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2547/93) อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2719/92) อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2731/92) อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2752/92) อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2781/92) อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ 2 อ่านต่อ >
19. จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง อ่านต่อ >
20. จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด) อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปทองคำ ฐานบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 2443/93) อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดจักรวรรดิราชาวาส อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170