จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง-พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชมหาราช

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๑๓/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๓๔/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๗๙/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๙๔/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๐/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๐๖/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๔/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๕๔๗/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๑๙/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๓๑/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๕๒/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๗๘๑/๙๒) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปทองคำ ฐานบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๒๔๔๓/๙๓) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดจักรวรรดิราชาวาส อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170