จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์-พระวิไชยราชขัตติยวงศา (เจ้าหน้า)

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดป่าใหญ่ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170