จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์-พระวิไชยราชขัตติยวงศา (เจ้าหน้า)

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์ อ่านต่อ >
2. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ 1 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 2 อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว อ่านต่อ >
6. จารึกวัดป่าใหญ่ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170