จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง

จำนวน 72 รายการ

1. จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบ้านแวง อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุพนม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดศรีเมือง อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดไตรภูมิ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดป่าใหญ่ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๑๓/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๓๔/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๔๘/๙๕) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170