จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอาณาจักรล้านช้าง

จำนวน 73 รายการ

1. จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์ อ่านต่อ >
2. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านต่อ >
3. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านต่อ >
4. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกวัดแก่งศิลา อ่านต่อ >
7. จารึกวัดแก้วบัวบาน อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบ้านแวง อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๑ อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๒ อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๓ อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑ อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๒ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุพนม ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๓ อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๔ อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านต่อ >
23. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำ อ่านต่อ >
26. จารึกวัดไตรภูมิ ๑ อ่านต่อ >
27. จารึกวัดป่าใหญ่ อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๑๓/๙๕) อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๓๔/๙๕) อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. ๑๙๔๘/๙๕) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170