จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จำนวน 88 รายการ

61. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๖ อ่านเพิ่มเติม >
62. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๗ อ่านเพิ่มเติม >
63. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๘ อ่านเพิ่มเติม >
64. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๙ อ่านเพิ่มเติม >
65. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๑ อ่านเพิ่มเติม >
66. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๓ อ่านเพิ่มเติม >
67. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖ อ่านเพิ่มเติม >
68. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๔ อ่านเพิ่มเติม >
69. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๕ อ่านเพิ่มเติม >
70. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๗ อ่านเพิ่มเติม >
71. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๗ อ่านเพิ่มเติม >
72. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๘ อ่านเพิ่มเติม >
73. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๙ อ่านเพิ่มเติม >
74. สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ฯ อ่านเพิ่มเติม >
75. หนังสือเจ้าพระยาศรีธรรมราชถึงเมอร์สิเออร์ ปองชาตแรง อ่านเพิ่มเติม >
76. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ เดอ ลายี อ่านเพิ่มเติม >
77. หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล อ่านเพิ่มเติม >
78. จารึกวัดจุฬามณี อ่านเพิ่มเติม >
79. จารึกบนแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ อ่านเพิ่มเติม >
80. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๑ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
81. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๑ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
82. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๒ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
83. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๒ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
84. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
85. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
86. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๔ (ด้านขวาของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
87. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๔ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านเพิ่มเติม >
88. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170