จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จำนวน 88 รายการ

1. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2 อ่านต่อ >
2. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1 อ่านต่อ >
3. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 50 อ่านต่อ >
4. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 60 อ่านต่อ >
5. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 66 อ่านต่อ >
6. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 10 อ่านต่อ >
7. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 11 อ่านต่อ >
8. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 16 อ่านต่อ >
9. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 5 (จ. 38) อ่านต่อ >
10. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 6 (จ. 41) อ่านต่อ >
11. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 7 (จ. 23) อ่านต่อ >
12. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 8 (จ. 18) อ่านต่อ >
13. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านต่อ >
14. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 62 อ่านต่อ >
15. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
16. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 12 อ่านต่อ >
17. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 13 อ่านต่อ >
18. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 14 อ่านต่อ >
19. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 15 อ่านต่อ >
20. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 17 อ่านต่อ >
21. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 18 อ่านต่อ >
22. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 19 อ่านต่อ >
23. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 21 อ่านต่อ >
24. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 20 อ่านต่อ >
25. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 22 อ่านต่อ >
26. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 23 อ่านต่อ >
27. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 24 อ่านต่อ >
28. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 25 อ่านต่อ >
29. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 26 อ่านต่อ >
30. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 27 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170