จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จำนวน 88 รายการ

1. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒ อ่านต่อ >
2. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑ อ่านต่อ >
3. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๐ อ่านต่อ >
4. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๐ อ่านต่อ >
5. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๖ อ่านต่อ >
6. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๐ อ่านต่อ >
7. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๑ อ่านต่อ >
8. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๖ อ่านต่อ >
9. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๕ (จ. ๓๘) อ่านต่อ >
10. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๖ (จ. ๔๑) อ่านต่อ >
11. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๗ (จ. ๒๓) อ่านต่อ >
12. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๘ (จ. ๑๘) อ่านต่อ >
13. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านต่อ >
14. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๒ อ่านต่อ >
15. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
16. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๒ อ่านต่อ >
17. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๓ อ่านต่อ >
18. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๔ อ่านต่อ >
19. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๕ อ่านต่อ >
20. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๗ อ่านต่อ >
21. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๘ อ่านต่อ >
22. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๙ อ่านต่อ >
23. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๑ อ่านต่อ >
24. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๐ อ่านต่อ >
25. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๒ อ่านต่อ >
26. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๓ อ่านต่อ >
27. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๔ อ่านต่อ >
28. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๕ อ่านต่อ >
29. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๖ อ่านต่อ >
30. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๗ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170