จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา

จำนวน 174 รายการ

61. จารึกสิรินันทะ อ่านต่อ >
62. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๑ อ่านต่อ >
63. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒ อ่านต่อ >
64. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๓ อ่านต่อ >
65. จารึกแผ่นทองแดงวัดไชยวัฒนาราม อ่านต่อ >
66. จารึกวัดส่องคบ ๓ อ่านต่อ >
67. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๑ อ่านต่อ >
68. จารึกวัดส่องคบ ๔ อ่านต่อ >
69. จารึกวัดส่องคบ ๒ อ่านต่อ >
70. จารึกออกศรีไตร อ่านต่อ >
71. จารึกวัดส่องคบ ๑ อ่านต่อ >
72. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านต่อ >
73. จารึกพระมหาเถรชัยโมลี อ่านต่อ >
74. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านต่อ >
75. จารึกวัดตะพาน อ่านต่อ >
76. จารึกวัดจำปา อ่านต่อ >
77. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ >
78. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑ อ่านต่อ >
79. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒ อ่านต่อ >
80. จารึกมหาเถรศรีเทพ อ่านต่อ >
81. จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์ อ่านต่อ >
82. จารึกประดิษฐานพระธาตุ อ่านต่อ >
83. จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา อ่านต่อ >
84. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๒ อ่านต่อ >
85. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
86. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
87. จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง อ่านต่อ >
88. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๒ อ่านต่อ >
89. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๓ อ่านต่อ >
90. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๔ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170