จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา

จำนวน 181 รายการ

61. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
62. จารึกพลับพลาจตุรมุข อ่านต่อ >
63. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
64. จารึกสิรินันทะ อ่านต่อ >
65. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๑ อ่านต่อ >
66. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒ อ่านต่อ >
67. จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๓ อ่านต่อ >
68. จารึกแผ่นทองแดงวัดไชยวัฒนาราม อ่านต่อ >
69. จารึกวัดส่องคบ ๓ อ่านต่อ >
70. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๑ อ่านต่อ >
71. จารึกวัดส่องคบ ๔ อ่านต่อ >
72. จารึกวัดส่องคบ ๒ อ่านต่อ >
73. จารึกออกศรีไตร อ่านต่อ >
74. จารึกวัดส่องคบ ๑ อ่านต่อ >
75. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านต่อ >
76. จารึกพระมหาเถรชัยโมลี อ่านต่อ >
77. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านต่อ >
78. จารึกวัดตะพาน อ่านต่อ >
79. จารึกวัดจำปา อ่านต่อ >
80. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ >
81. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๑ อ่านต่อ >
82. จารึกเจ้าเถรพุทธสาคร ๒ อ่านต่อ >
83. จารึกมหาเถรศรีเทพ อ่านต่อ >
84. จารึกเจ้ารัตนโมลีศรีไตรโลกย์ อ่านต่อ >
85. จารึกประดิษฐานพระธาตุ อ่านต่อ >
86. จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา อ่านต่อ >
87. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๒ อ่านต่อ >
88. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
89. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
90. จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170