จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา

จำนวน 181 รายการ

1. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2 อ่านต่อ >
2. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1 อ่านต่อ >
3. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 50 อ่านต่อ >
4. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 60 อ่านต่อ >
5. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 66 อ่านต่อ >
6. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
7. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข 26 ตาราง 62 ก้อน ช อ่านต่อ >
8. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 10 อ่านต่อ >
9. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 11 อ่านต่อ >
10. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 16 อ่านต่อ >
11. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
12. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านต่อ >
13. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
14. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 37 (จ. 3) อ่านต่อ >
15. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 38 (จ. 6) อ่านต่อ >
16. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 39 (จ. 50) อ่านต่อ >
17. จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อ่านต่อ >
18. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 1 (จ. 48) อ่านต่อ >
19. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 (จ. 49) อ่านต่อ >
20. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 3 (จ. 51) อ่านต่อ >
21. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 4 (จ. 46) อ่านต่อ >
22. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 5 (จ. 38) อ่านต่อ >
23. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 6 (จ. 41) อ่านต่อ >
24. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 7 (จ. 23) อ่านต่อ >
25. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 8 (จ. 18) อ่านต่อ >
26. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 9 (จ. 45) อ่านต่อ >
27. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 10 (จ. 28) อ่านต่อ >
28. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 11 (จ. 25) อ่านต่อ >
29. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 12 (จ. 11) อ่านต่อ >
30. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 13 (จ. 44) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170