จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยสุโขทัย

จำนวน 121 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
2. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 13 (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
5. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 86 (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านต่อ >
6. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
10. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
11. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
12. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านต่อ >
13. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านต่อ >
14. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
15. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
16. จารึกเชตพน อ่านต่อ >
17. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านต่อ >
18. จารึกป้านางคำเยีย อ่านต่อ >
19. จารึกป้านางเมาะ อ่านต่อ >
20. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
21. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 1) อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2) อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านต่อ >
29. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
30. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170