จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยสุโขทัย

จำนวน 120 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกคำปู่สบถ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเชตพน อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกป้านางคำเยีย อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกป้านางเมาะ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170