จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว

จำนวน 64 รายการ

1. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดกลางพยาว อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๑ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอุโมงค์ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกพญา อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเจ้าศรีฯ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าพร้าวใน อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวข่วง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดพันเตา อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170