จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว

จำนวน 64 รายการ

1. จารึกวัดดุสิตาอาราม อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านต่อ >
4. จารึกถ้ำจอมธรรม อ่านต่อ >
5. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านต่อ >
6. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านต่อ >
7. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านต่อ >
8. จารึกวัดกลางพยาว อ่านต่อ >
9. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 1 อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี 1 อ่านต่อ >
12. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 1 อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอุโมงค์ อ่านต่อ >
15. จารึกพญา อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านต่อ >
17. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
18. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านต่อ >
19. จารึกเจ้าศรีฯ อ่านต่อ >
20. จารึกเจ้าหัวแสนญาณกัลยา อ่านต่อ >
21. จารึกชาวอ้ายดาบเรือน อ่านต่อ >
22. จารึกชิ้นส่วนของเสมา อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 2 อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 1 อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าพร้าวใน อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวข่วง 1 อ่านต่อ >
27. จารึกวัดพันเตา อ่านต่อ >
28. จารึกพระมหาเถรนำพระพุทธศาสนาจากลังกามาหริภุญชัย อ่านต่อ >
29. จารึกมหาเถรสัทธรรมพีรคัมภีร์ฯ วัดสิบสองห้อง อ่านต่อ >
30. จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170