จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเจ้าติโลกราช

จำนวน 26 รายการ

1. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
4. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านต่อ >
5. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย 1 อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระสิงห์ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านต่อ >
12. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านต่อ >
13. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านต่อ >
14. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าเป้า อ่านต่อ >
17. จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) อ่านต่อ >
18. จารึกวัดพูขีง อ่านต่อ >
19. จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร อ่านต่อ >
20. จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง อ่านต่อ >
21. จารึกวัดบ้านแลง อ่านต่อ >
22. จารึกวัดป่าเหียง อ่านต่อ >
23. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านต่อ >
24. จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง อ่านต่อ >
25. จารึกส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >
26. จารึกปกเวียงพยาว อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170