จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเจ้าติโลกราช

จำนวน 26 รายการ

1. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเจ้าเหนือหัวหมื่นพระญาสองแคว อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระราชาอโศกราชฟังธรรมเทศนา อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระสิงห์ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางประทับรอยพระบาท อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าเป้า อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดพูขีง อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกมหาเถรสัทธรรมไตรพิตร อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดบ้านแลง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดป่าเหียง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกสร้างพระพุทธรูปวัดดอนยาง อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกปกเวียงพยาว อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170