จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พญายอดเชียงราย

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกวัดดอนคราม อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านต่อ >
5. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
6. จารึกพญา อ่านต่อ >
7. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านต่อ >
8. จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย 3 อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 1 อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทุงยู อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าเป้า อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพวกหงส์ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดจอยแซ อ่านต่อ >
15. จารึกวัดพูขีง อ่านต่อ >
16. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านต่อ >
17. จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง อ่านต่อ >
18. จารึกวัดตโปทาราม อ่านต่อ >
19. จารึกวัดนางหมื่น อ่านต่อ >
20. จารึกวัดมหาวัน (พะเยา) อ่านต่อ >
21. จารึกวัดวิสุทธาราม อ่านต่อ >
22. จารึกวัดเวียงกือนา อ่านต่อ >
23. จารึกวัดหนองหนาม อ่านต่อ >
24. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >
25. จารึกวัดอารามป่าน้อย อ่านต่อ >
26. จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง อ่านต่อ >
27. จารึกส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >
28. จารึกวัดเชียงราย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170