จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พญายอดเชียงราย

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกวัดดอนคราม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเจ้าสี่หมื่นพยาวฝังเสมาวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดศรีเกิด อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพญา อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทุงยู อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าเป้า อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพวกหงส์ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดจอยแซ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดพูขีง อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกบ้านหนองน้ำถุ้ง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดตโปทาราม อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดนางหมื่น อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดมหาวัน (พะเยา) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดวิสุทธาราม อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดเวียงกือนา อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดหนองหนาม อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดอารามป่าน้อย อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170