จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา

จำนวน 391 รายการ

31. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
32. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านต่อ >
33. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
34. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างปราสาท อ่านต่อ >
35. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๘๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
37. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
38. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๕๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
39. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๒ (นน. ๓๓) อ่านต่อ >
40. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๐๘/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
41. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๖๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
42. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๕/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
44. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๓/๒๕๒๔ อ่านต่อ >
45. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๖๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๐/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๙๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๑ (นน. ๒๘) อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๒๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๒ อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๓ อ่านต่อ >
56. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๔ อ่านต่อ >
57. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕ อ่านต่อ >
58. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านต่อ >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านต่อ >
60. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170