จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-เจ้าแก้วนวรัฐ

จำนวน 11 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๔ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดนาหลวง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระธาตุพลูแช่ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนแผ่นไม้วัดนาแดง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ (ติดวิหารพระพุทธ) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง ๒ (ติดวิหารน้ำแต้ม) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170