จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 4 อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน 4 อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 5 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 9 อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 11 อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ 17 อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 6 อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ 7 อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 3 อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศาลา 1 อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศาลา 2 อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศาลา 4 อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาแดง 1 อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาแดง 2 อ่านต่อ >
15. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170