จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๕ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๙ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๗ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศาลา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศาลา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศาลา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาแดง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาแดง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170