จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้าอินทรวิชยานนท์

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๕๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๐/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๙๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๒๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านต่อ >
10. จารึกวัดโป่งคำ อ่านต่อ >
11. จารึกวัดดอนไชย อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (น่าน-อำเภอนาน้อย) อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเปา ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเปา ๒ อ่านต่อ >
15. จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170