จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้ากาวิละ

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๓/๒๕๒๔ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๖๖/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดศรีเกิด (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกอาคันตุกะอาราม อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๕ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาหลวง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดหัวทุ่ง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดนาเตา อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกบนแผงพระพิมพ์ไม้วัดน้ำลัด อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดน้ำลัด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดน้ำลัด ๒ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดน้ำลัด ๓ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดน้ำลัด ๔ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสันทะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดเชียงมั่น ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170