จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้ากาวิละ

จำนวน 32 รายการ

1. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
3. จารึกสุวรรณปราสาท อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๓/๒๕๒๔ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๖๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๓ อ่านต่อ >
10. จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา อ่านต่อ >
11. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
13. จารึกวัดศรีเกิด (เชียงใหม่) อ่านต่อ >
14. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
15. จารึกอาคันตุกะอาราม อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๕ อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๘ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๔ อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาหลวง อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง อ่านต่อ >
22. จารึกวัดหัวทุ่ง อ่านต่อ >
23. จารึกวัดนาเตา อ่านต่อ >
24. จารึกบนแผงพระพิมพ์ไม้วัดน้ำลัด อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดน้ำลัด ๑ อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดน้ำลัด ๒ อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดน้ำลัด ๓ อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดน้ำลัด ๔ อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสันทะ ๒ อ่านต่อ >
30. จารึกวัดเชียงมั่น ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170